Category Archives: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trắc địa Hoàng Quân xin cập nhật bảo mật thông tin để quý khách hàng cập nhật nhằm bảo đảm chính sách và quy định của pháp luật 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Việc thu thập thông tin chỉ nhằm mục đích phục vụ cho việc giao hàng và chăm […]