Simple Sale Slider

-2%

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ SOKKIA IM–55

88.000.000 86.000.000
-13%
4.800.000 4.200.000
-2%

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GM – 105

118.000.000 116.000.000
-2%
24.000.000 23.500.000
-4%
4.800.000 4.600.000
-2%

MÁY QUA SỬ DỤNG

MÁY THUỶ BÌNH SOKKIA – B20

6.500.000 6.400.000
-27%
75.000.000 55.000.000
-10%
500.000 450.000

Featured Products Slider

136.000.000

MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ

KINH VĨ ĐIỆN TỬ NIKON NE101

60.000.000

MÁY CÂN BẰNG LASER

MÁY CÂN BẰNG LASER SPECTRA LT20G

5.400.000
-7%
75.000.000 70.000.000
-13%
80.000.000 70.000.000
65.000.000
-2%

MÁY TOÀN ĐẠC CŨ GIÁ RẺ

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON ES-65

90.000.000 88.000.000

Best Selling Products

MÁY CÂN BẰNG LASER

MÁY CÂN BẰNG LASER SPECTRA LT20

4.000.000

PHỤ KIỆN TRẮC ĐỊA

SÀO GƯƠNG TOPCON 4M6

-10%
500.000 450.000
3.300.000
5.600.000

Lookbook style

Lookbook style 2

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ NIKON NIVO 1.C

148.000.000
52.000.000

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GM-55

11.000.000
-7%
75.000.000 70.000.000

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ NIKON NIVO 3.C

123.000.000

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ NIKON NPL-322+P

94.000.000

Grid Style

MÁY CÂN BẰNG LASER

MÁY CÂN BẰNG LASER SPECTRA LT20

4.000.000
-27%
75.000.000 55.000.000
-7%
75.000.000 70.000.000

Masonery Style

Mix and match styles