Showing all 11 results

MÁY CÂN BẰNG LASER

MÁY CÂN BẰNG LASER 488G

2.500.000

MÁY CÂN BẰNG LASER

MÁY CÂN BẰNG LASER FUKUDA EK366G

2.200.000
2.800.000
-7%
2.700.000 2.500.000
-16%
3.800.000 3.200.000

MÁY CÂN BẰNG LASER

MÁY CÂN BẰNG LASER SINCON SL223G

2.800.000

MÁY CÂN BẰNG LASER

MÁY CÂN BẰNG LASER SPECTRA LT20

4.000.000

MÁY CÂN BẰNG LASER

MÁY CÂN BẰNG LASER SPECTRA LT20G

5.400.000