• Tính năng nổi bật:

  + Công nghệ Z-Blade GNSS-centric

  + Kết nối WiFi, SMS và email

  + Công nghệ chống trộm Anti-theft

  + Công nghệ eLevel

  + Sao lưu dữ liệu RTK

  + Pin có thể tháo và lắp khi đang hoạt động

  + Ăng ten bên trong

  + Dữ liệu di động 3.5 G

  + Dịch vụ hiệu chỉnh Trimble RTX