• Tính năng nổi bật:

  + Công nghệ Z-Blade đã được cấp bằng sáng chế

  + 600 kênh ASIC 7G

  + Pin có thể lắp và tháo rời khi đang hoạt động

  + Trạm thu phát TRx UHF radio

  + Modem di động 3.5G

  + Tích hợp kết nối WiFi

  + Thông báo SMS và email

  + Công nghệ chống trộm Anti-theft

  + Sao lưu dữ liệu RTK

  + Kết nối RTK

  + Công nghệ eLevel

  + Dịch vụ hiệu chỉnh Trimble RTX