ương giấy Leica là phụ kiện đo đạc hỗ trợ, tiện dụng nhất.

Gương giấy giúp bạn có thể hoàn thành công việc khảo sát trong thời gian nhanh nhất và kết quả chính xác nhất vì không tốn thời gian, công sức để dựng gương trong các điều kiện không thuận lợi.

Kích thước gương giấy Leica: 20×20, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60 (đơn vị tính mm)