3.800.000 3.200.000

Tia Đứng: 4 tia
Tia Nằm : 1 tia
Tia dọi tâm:01 tia
Cường độ tia: 532 nm
Dung sai: ±0.3mm /m
Trọng lượng thân máy: 1.15kg
Trọng lượng đóng gói: 2.68kg
Có thể dùng được ngoài trời với ánh sáng nhẹ

MÁY CÂN BẰNG LASER LAISAI LSG686SPD

3.800.000 3.200.000