MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY H-D100

Ứng Dụng Của Máy Đo Khoảng Cách Sndway H-D100A

– Đo khoảng cách
– Đo diện tích
– Đo thể tích
– Đo khoảng cách giữa 2 điểm
-Đo đường chéo
– Đo khoảng cách giữa 2 điểm ở trên cao
– Đo khoảng cách giữa 2 điểm trên dưới
– Đo cộng dồn
– Đo góc