THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Ống kính:
– Độ phóng đại : 30 X
– Hình ảnh: thuận
– Đường kính kính vật: 45 mm
– Trường nhìn : 1°30’
– Tầm nhìn xa trung binh: 30km

2. Đo góc:
– Độ chính xác : 10”
– Góc đọc nhỏ nhất : 10”
– Hệ thống đọc: Bàn độ quang học
– Đường kính bàn độ: 79 mm
– Khoảng cách nhìn tối thiểu: 0,5 m

3. Hằng số k đo khoảng cách: 100

4. Dọi tâm quang học
– Phóng đại: 2,2 lần
– Trường ngắm: 5°

5. Trọng lượng: 4,7 kg